CASOVI NACRTNE GEOMETRIJE


Lepo i zgodno imanje u SOKOBANJI, moguća gradnja, na prodaju. Moguć svaki dogovor.

GEOMETRIE APPLIQUE 1964

Пронађосмо ову лепу фанцуску књижицу подсетник за НАЦРТНУ ГЕОМЕТРИЈУ са веома опаким цртежима из појединих поглавља ове науке. Скенирана је цела и може се покупити на