CASOVI NACRTNE GEOMETRIJE


Lepo i zgodno imanje u SOKOBANJI, moguća gradnja, na prodaju. Moguć svaki dogovor.

16.2.10

KROVOVI zadaci - samo za lepo Makedonče

Rešiti u osnovi date krovove pod pretpostavkom da su oluci na istoj visini. Krovne ravni imaju isti nagib. Odrediti pravu veličinu krova nad olukom AB. Sve mere su date u metrima. Na svakoj skici data je razmera zadatka i nagib krovnih ravni.

No comments: