CASOVI NACRTNE GEOMETRIJE


Lepo i zgodno imanje u SOKOBANJI, moguća gradnja, na prodaju. Moguć svaki dogovor.

filmska objašnjenja DESCRIPTIVE YouTube

ZADOR KONUSA I OBLICE
MREŽA ZARUBLJENE PIRAMIDE

PRESEK LOPTE I ZRAČNE RAVNIPRESEK DVE RAVNI U KOSOJ PROJEKCIJI