CASOVI NACRTNE GEOMETRIJE


Lepo i zgodno imanje u SOKOBANJI, moguća gradnja, na prodaju. Moguć svaki dogovor.

27.5.09

XXI Ortogonalna projekcija tacke na ravan trougla


Ovde se traži ortogonalna projekcija tačke M na ravan paralelograma ABCD.
Prvo odredjujemo karakteristične prave ravni h i f i zatim konstrukcijom normala kroz tačku M na paralelogram ABCD nalazimo i prodor te prave što je onda i ortogonalna projekcija tačke M na ravan paralelograma ABCD, M1.

No comments: